Personale

PWS Bostedet Kirstinelund har ansat 4 medarbejdere pt., for at give den bedst mulige livskvalitet til vores beboere.

Kirsten er leder af PWS Bostedet Kirstinelund og har siden 1999 erfaring med PWS. Hun er uddannet pædagog og er en stor del af den trygge kerne for vores beboere.

Norman er teknisk og pædagogisk medarbejder og har arbejdet indenfor området siden 1997.

Nina har siden 2009 erfaring med PWS. Hun er uddannet sosu assistent. Nina er den, der gerne sætter gang i lege, hvor man får pulsen op. Men hun bager også lækre sager og hvilken PWS synes ikke godt om det! Nina er medicin ansvarlig, og hun hjælper beboerne med sundheds relaterede opgaver

Camilla er ansat på kontoret og sørger for bogføring og andre lignende opgaver, for Kirstinelund og alle beboer

 Anne Line Holten er uddannet pædagog

Kathja Sejr er uddannet pædagog

Charlotte Schmidt er pædagogmedhjælper og tager sig også af rengøringen, når beboerne ikke er hjemme.

Thileekka er uddannet ergoterapeut. Hun har en onsdags dag med Mette K, og hun sætter systemer i vores elektroniske journalsystem.

Karen Marie Olsen er uddannet pædagog.

 Fredrikke Jannsen er studerende, udlært Kranio Sakral Terapeut

 Adelina er pædagogmedhjælper

 Trine Trahns er vikar, uddannet pædagog

Hanne Hahn er vikar, uddannet pædagog

Anna Møller er vikar, uddannet pædagog