Bestyrelse

PWS Bostedet Kirstinelund blev den 1. januar 2011 omdannet til en selvejende institution, og i den forbindelse blev der også nedsat en bestyrelse.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som er:

Formand Stella Warberg Vinding, nyuddannet fodteraput
Næstformand Nina Hviid Rasmussen, Social og sundhedsassistent
Medlem Poul Veise, pensioneret folkeskolelærer
Medlem Vagn Sørensen, Viceborgmester og repræsentant for Vejen kommune
Medlem Lone Andersen, Retsassessor

Der bliver afholdt 4 bestyrelsesmøder årligt.