Samarbejde og Kultur

Kirstinelund ser et positivt samarbejde med forældrene som vigtig for at styrke borgerens bevarelse af det familiære netværk. Lige som det familiære netværk, styrker vi også  borgernes sociale netværk, så de kan bevare deres netværk med venner.