Tirsdag

Tirsdagen bruges ofte til sundhedsrelaterede besøg, indkøb mm.

De beboere, der har egne haver, ordner disse om tirsdagen.

Om vinteren er de fleste beboere med til gymnastik om aftenen. Der er to hold, bestående af et mix hold, hvor alle er med, samt et OL-hold, hvor Mette S, Penille samt Malene er med.

Gymnastikken er med til at styrke beboernes sociale kompetencer samt styrkelse af kroppen.

Malene arbejder i haven