Grundsyn / Værdigrundlag

Vores værdigrundlag tager sit afsæt i Søren Kierkegaard;At naar man i sandhed skal lykkes. En at føre et menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden, For at forstaae det han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere- Forstand ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere- Forstand gjældende, saa er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg i Grunden istedetfor at gavne ham egentligen vil beundres af ham. Men al sand Hjælpen begynder med ydmygelse; Hjælperen må først Ydmyge sig under Den han vil Hjælpe, og derved forstaae, at det at Hjælpe er ikke at herske, men at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den Herskesygeste men den taalmodigeste, at det at hjælpe er Velvillighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstaae det den anden forstaaer.

Vi mener at Søren Kierkegaards "Hjælpe Kunst" er et godt etisk fundament at tage udgangspunkt i og dermed et godt grundlag for Kirstinelunds medarbejdere for forståelse af de borgere, der bor her. Derfor er Kirstinelunds primære mål at kunne give stedets beboere en tryg og værdig tilværelse. Trygheden gives bl.a. ved engagerede medarbejdere, der tager ansvar og som har forståelsen, accepten og respekten for beboernes specifikke behov. Vi ser på den enkelte beboer, som en person med masser af kvaliteter.

Medarbejderne er positive, autoritære og dynamiske rollemodeller, der støtter borgeren. Det er vigtigt at Kirstinelund er et hjem og ikke en institution for beboerne. Derfor lægges der vægt på indretningen, så beboerne og medarbejderne kan færdes i et hus, der er rart at være i. Vi mener at gode fysiske rammer er et godt udgangspunkt for Kirstinelunds beboere og medarbejdere. Gode rammer giver medarbejderne en god platform, for at udføre den pædagogik, der er så vigtig for at beboerne har det godt. Vi tilstræber at skabe en forudsigelig, tryg og rolig hverdag for beboerne. En hverdag, der rummer respekt og tillid og som alle medarbejderne går ind til med ydmyghed og anerkendelse overfor den enkelte beboer og dennes individuelle behov.

 

Sansehaven.

Haven.

 

 

 

 
   
 
Kirstinelund | Kjeldbjergvej 9 | 6650 Brørup | 75 38 80 42 | 24 66 43 75 | kirstinelund@bbsyd.dk