STU

STU-forløb:

Har du behov for et uddannelsesforløb, der er tilpasset dine behov og dine ønsker?

Det 3-årige uddannelsesforløb STU(særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) Særligt tilrette-lagt ungdomsuddannelse er for dig mellem 16 år og 25 år med særlige behov. Det kan for ek-sempel være, du har:

• Generelle indlæringsvanskeligheder
• Udviklingsforstyrrelser, ADHD
• Psykiske vanskeligheder, herunder depression, angst, fobi etc
• Prader Willi Syndrom
Du kan også have ovenstående i kombination med for eksempel:

• Læsevanskeligheder og skrivevanskeligheder
• Talevanskeligheder og sprogvanskeligheder

De særlige behov betyder, at du ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, her tilbyder Kirstinelund et STU forløb tilrettelagt efter dine behov. Ofte i samarbejde med et praktiksted. Efter tre måneder, afholdes der et afklaringsmøde, hvor uddannelses evt. bliver tilpasset den enkelte. Der bliver årligt afholdt STU-møde.