Pædagogik

For at hjælpe og guide borgerne på Kirstinelund, er den neuropædagogiske viden sammen med KRAP et grundlæggende fundament. Ud fra de 2 byggesten er der skabt en dagligdag for beboerne, der rummer struktur og forudsigelighed.

Vi arbejder i en hverdag, der er baseret på åbenhed og ærlighed der giver grobund for at skabe gode relationer til borgerne. Det er vigtigt at den enkelte borger føler sig set og hørt. Derfor er det vores opgave at skabe rum og tid til at lytte til borgerne. Vi får i samtalerne mulighed for at støtte, anerkende og vejlede borgeren.

Derfor er Gentle Teaching, som er en psykologisk baseret filosofi om menneskelige relationer, en filosofi vi anvender i hverdagene. Det er en filosofi der henvender sig til os som professionelle omsorgs personer så der reflekteres over egne evner til at udvise nænsomhed, varme og nærvær.

Low arousal er et andet pædagogisk redskab vi anvender. Metoden medvirker til at:
– Nedbringer graden af konflikter.
– Rammesætte en pædagogisk linje hvor personalet arbejder bevidst med betydningen af egen tænkning og strategier i relation til børn og voksne.
– Øget faglighed i håndtering af konflikt situationer og forstå hvordan de opstår.
– Sikre at den pædagogiske tilgang og støtte i udviklingen af barnet.
– Anvender ikke konfronterende tilgang og reducere stress.

Vi anvender den narrative tilgang. Specielt for de børn der bor på Kirstinelund, har det givet gode og naturlige måder at nå frem til en positiv mestringsstrategi. Den selvstændighed der følger med mestring ledsages af individuelle ansvar. Børn har særlige behov der skal tilgodeses. Derfor arbejder vi med ICS modellen der skal medvirke til at vi når hele vejen rundt om det enkelte barn.

De pædagogiske redskaber vi anvender er i harmoni med hinanden og Kirstinelunds menneskesyn. Vejen kommune arbejder med et begreb, som de kalder BASH – Bevar en aktiv og selvstændig hverdag. Dermed er der en harmoni mellem Vejen kommunes og Kirstinelunds pædagogiske indgangsvinkel. 

Klik på billedet for forstørrelse
Den enkelte borger er hovedperson i sit eget liv. Derfor er det vigtigt at respektere de udfordringer borgeren har, men samtidig, og i samarbejde med den enkelte borger, sætte nye mål der kan udvikle ny læring. Ny læring giver ofte større livskvalitet.
For at borgerne skal have flest succes oplevelser arbejder vi altid i nærmeste udviklings zone.

Nysgerrighed kan være et incitament til at tilegne sig ny viden. Derfor skal vi som personale altid være opmærksom og stimulerer borgernes nysgerrighed. Det forudsætte at vi som personale udviser en stor grad af tålmodighed og det har vi altid.

Det fælles tredje er ofte naturen. Her er højt til loftet og der er rum og tid. Det fælles tredje giver altid grobund for en samtale, i de situationer viser borgeren ofte nye ressourcer og færdigheder. Vi bliver ”budt inden for” af borgeren og får større forudsætninger for at hjælpe og guide.

Vi tilstræber at borgeren kan udvikle selvstændighed. Borger med PWS har ofte fysiske udfordringer. Derfor er motion en integreret del af dagligdagen på Kirstinelund. Der er et stort lyst motionsrum, og i haven er der en trampolin, aktivitetsbane og masser af plads til at bevæge sig på. Motion kan sagtens være sjov. Når kroppen er i balance giver det flere muligheder for udvikling. Vi oplever at fysisk aktivitet og færdigheder giver et øget selvværd.