Skole

Skolen har udarbejdet et skoleskema som er individuelt for den enkelte. På den måde møder eleverne ind til en tryg og forudsigelig skoledag. Den trygge ramme skolen giver er grundlaget for at der kan ske læring. Eleverne følges af en primær lærer, hvor der er tæt samarbejde med Kirstinelund. Der er klare aftaler mellem Kirstinelund og skolen ang. madpakker, frugt og drikkevare. 
Kirstinelund inviterer blandt andet kontaktlærerne til, at deltage på relevante kurser. 
Det betyder at vi kan samordne borgerens mål. Sammen med skolen arbejder vi ud fra ICS modellen.

Skoledagen indeholder også en del fysisk aktivitet og mulighed for at trække sig fra de sociale aktiviteter, hvis eleven har brug for det.