Bestyrelsen

PWS Bostedet Kirstinelund blev den 1. januar 2011 omdannet til en selvejende institution.
I den forbindelse blev der nedsat en bestyrelse.

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som er:

 

  • Formand Stella Warberg Vinding, fodterapeut
  • Næstformand Nina Hviid Jessen, Social og sundhedsassistent
  • Medlem Lise Thorndal, pensioneret folkeskolelærer
  • Medlem Vagn Sørensen, Viceborgmester og repræsentant for Vejen kommune
  • Medlem Lone Andersen, Retsassessor

 

Der bliver afholdt 4 bestyrelsesmøder årligt.