Godkendelse

Godkendelse som Bosted samt målgruppe

I 2014 blev Kirstinelund re-godkendt som selvejende institution for borgere med Prader Willi Syndrom.

Kirstinelund er godkendt til 8 borgere som tilhører § 107 og § 108. På nuværende tidspunkt bor her 8 borgere over 18 år.

Alle borgere er visiteret af betalingskommunen.

Når en kommune henvender sig til Kirstinelund, tilbyder Kirstinelund altid et møde med sagsbehandleren. Her får vi afstemt forventningerne og de praktiske opgaver bliver tilrettelagt.

Kirstinelund får mulighed for at orientere lidt om Prader Willi Syndromet. Da PWS hører under sjældne handicap, er det naturligt at alle ikke ved hvor omfattende syndromet er.

Forældrene er en vigtig brik i borgernes liv. Måske den vigtigste. Derfor får de altid mulighed for deltagelse i møderne.