Personalet

Christina

Christina er leder på Kirstinelund.

Karen Marie

Karen Marie er uddannet pædagog.

 

Anne Line

Anne Line er uddannet pædagog. Hun er pt. på barsel.

Barbara

Barbara er uddannet pædagog.

Frederikke

Frederikke er ergoterapeutstuderende. Hun er pt. på barsel.

 

Anne Mette 

Anne Mette er vikar, uddannet pædagog.

 

 

Heidi 

Heidi er uddannet pædagog.

 

 

Søren 

Søren er uddannet pædagog, hans arbejdsfunktion er pedel/pædagog.

 

Allan 

Allan er vikar, uddannet pædagog.

 

Ole 

Ole er vikar, uddannet pædagog.

 

 

Hanne

Hanne er vikar, uddannet pædagog.

Kathja

Kathja er uddannet pædagog. Er i øjeblikket på barsel.

Nina

Nina er uddannet Social- og sundhedsassistent.

Majbrit

Majbrit er serviceassistent.

Jørgen

Pedelmedarbejder 

For at give beboerne en hverdag der rummer livskvalitet, tryghed og udvikling, er der en personalegruppe med en bred kompetence vifte. Derfor er det også vigtigt, at vi hele tiden er opdateret med den nyeste viden, der relaterer til arbejdsområdet. Efter at der er flyttet unge ind på Kirstinelund har der været arbejdet hen mod større viden på børne/ungeområdet.