Personale

Kirsten

Kirsten er leder af PWS Bostedet Kirstinelund og har siden 1999 erfaring med PWS. Hun er uddannet pædagog og er en stor del af den trygge kerne for vores beboere.

Norman

Norman er teknisk og pædagogisk medarbejder og har arbejdet indenfor området siden 1997.

Adelina

Adelina er pædagogmedhjælper.

Anne Line

Anne Line er uddannet pædagog.

Barbara

Barbara er barselsvikar og uddannet pædagog.

Camilla

Camilla sørger for bogføring og andre lignende opgaver, for Kirstinelund og de beboere der ønsker det.

Christina

Christina er udannet socialrådgiver.

Frederikke

Frederikke er ergoterapeut studerende.

Hanne

Hanne er vikar, uddannet pædagog.

Kathja

Kathja er uddannet pædagog.

Nina

Nina er uddannet Social- og sundhedsassistent.

Thileekka

Thileekka er udannet ergoterapeut.

Eva

Vikar 

Kristina 

Vikar 

Philip 

Vikar 

For at give borgerne en hverdag der rummer livskvalitet, tryghed og udvikling, er der en personalegruppe med en bred kompetence vifte. Derfor er det også vigtigt at vi hele tiden er opdateret med den nyeste viden der relaterer til arbejdsområdet. Efter at der er flyttet unge ind på Kirstinelund har der været arbejdet hen mod større viden på børne/ungeområdet.