Værdigrundlag

”At man, naat i Sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der.

Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver der ikke kan det, han er selv i indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en anden.

For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere en han – men dog ved først og fremmest at forstaae det, han forstaar. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere Forstaaen ham slet ikke.

Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfærdelig stolt, saa jeg i Grunden I stedet for at gavne ham egentlig vil beundres af ham.

Men al sand Hjælp begynder med Ydmygelse: Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe ikke er at være den Herskesygeste men den Taamodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have uret, og i ikke at forstaae, hvad den Anden forstaar.”

Søren Kierkegaard

”Brudstykke af en ligefrem Meddelelse” (1859)

Vores værdigrundlag

tager sit afsæt i Søren Kierkegaard.

Vi mener, at Søren Kierkegaards “Hjælpe Kunst” er et godt etisk fundament at tage udgangspunkt i og dermed et godt grundlag for Kirstinelunds medarbejdere for forståelse af de borgere, der bor her.

Derfor er Kirstinelunds primære mål at kunne give stedets borger en tryg og værdig tilværelse. Trygheden gives bl.a. ved engagerede medarbejdere, der tager ansvar og som har forståelsen, accepten og respekten for borgenes specifikke behov. Vi ser på den enkelte borger, som en person med masser af kvaliteter.

Medarbejderne er positive, autoritære og dynamiske rollemodeller, der støtter borgeren. Det er vigtigt at Kirstinelund er et hjem og ikke en institution for borgerne. Derfor lægges der vægt på indretningen, så borgerne og medarbejderne kan færdes i et hus, der er rart at være i. Vi mener at gode fysiske rammer er et godt udgangspunkt for Kirstinelunds borgere og medarbejdere. Gode rammer giver medarbejderne et godt fundament, for at udføre den pædagogik, der er så vigtig for at borgerne har det godt.

Vi tilstræber at skabe en forudsigelig, tryg og rolig hverdag for borgerne. En hverdag, der rummer respekt og tillid og som alle medarbejderne går ind til med ydmyghed og anerkendelse overfor den enkelte borger og dennes individuelle behov.