Afgrænsning af tilbud

Tilbuddet indeholder hjælp og guidning, så borgerne kan klare, de udfordringer hverdagen byder på, når man som borger er bærer af PWS. Samt udvikling mod nye og flere kompetencer. Håndtering af mad, motion og medicin indtag og andre sundhedsrelaterede opgaver varetages af personalet.

Skolen

Kirstinelunds tilbud rummer ikke skolegang. De børn der bor på Kirstinelund har skolegang på et kommunalt speciel undervisningscenter, som der er et tæt samarbejde med.

Skolen ligger 12 km. fra Kirstinelund. Skolens personale har erfaring med borger der har PWS. Køreturen tager 20 min. Der er ikke andre med i kørslen end borgerne fra Kirstinelund.

Kørslen arrangeres af skolen.

Beskæftigelse

Kirstinelund rummer ikke et beskæftigelses tilbud.

De voksne borgere arbejder på den kommunale beskæftigelse, Lille Veum. De 6 voksne går på henholdsvis et tekstil-værksted, et træ-hold og et STU forløb. Kørslen fra Kirstinelund til beskæftigelsen tager cirka 20 min. Kirstinelund har i mange år haft et samarbejde med Lille Veum.

Kørslen arrangeres af beskæftigelsen.