Afgrænsning af tilbud

Tilbuddet indeholder hjælp og guidning, så borgerne kan klare, de udfordringer hverdagen byder på, når man som borger er bærer af PWS. Samt udvikling mod nye og flere kompetencer. Håndtering af mad, motion og medicin indtag og andre sundhedsrelaterede opgaver varetages af personalet.

Skolen

Kirstinelunds tilbud rummer ikke skolegang. Pt. har Kirstinelund ingen børn, som har behov for skolegang. Hvis behovet opstår, har Kirstinelund et tæt samarbejde med den kommunale special undervisningscenter. 

Skolen ligger 12 km. fra Kirstinelund. Skolens personale har erfaring med borger der har PWS. Køreturen tager 20 min. Der er ikke andre med i kørslen end borgerne fra Kirstinelund.

Kørslen arrangeres af skolen.

Beskæftigelse

Kirstinelund rummer ikke et beskæftigelses tilbud.

Seks borgere arbejder på den kommunale beskæftigelse, Lille Veum. Borgerne er tilknyttet henholdsvis et tekstil-værksted og et træ-hold. Kørslen fra Kirstinelund til beskæftigelsen tager cirka 20 minutter. Kirstinelund har i mange år haft et samarbejde med Lille Veum.

En borgere er tilknyttet Enghaven Dyre – og naturpark. Kørslen hertil er cirka 10 minutter.

En borgere er tilknyttet Glad Zoo i Lintrup, som også tilbyder et STU forløb i Esbjerg. I STU delen er de ni ansatte, hvor der er seks dygtige faguddannede lærere på fagene film og medier, dyrepasser, gartner, håndværker, dansk og matematik. Vi har nu 27 elever fordelt på vores fag. Undervisningen er skemalagt og tilpasset den unges behov og ønsker. Kørslen er cirka 25 minutter.

Kørslen arrangeres af beskæftigelsen.