Visitering

Alle borgere på Kirstinelund er visiteret. Ved opstart af samarbejdet, etableres et uformelt møde med borgeren, forældre og sagsbehandlere. Derefter planlægges et møde hvor der er en forventningsafstemning fra kommunen, borgeren, forældrene og Kirstinelund. 
Ved samme lejlighed tages der kontakt til skole/beskæftigelsestilbud. Skole eller beskæftigelsestilbuddene sørger for kørsel. 

Seneste tilsynsrapport